Covid-19 vaccination på arbetstid

Tis 11 maj 11:56

Universitetsledningen har tagit ställning för att medarbetare vid Mittuniversitetet ska ha möjlighet att vara ledig utan löneavdrag för att vaccinera sig mot covid-19.

En förutsättning är att verksamheten inte påverkas negativt. Behov av eventuell ledighet för vaccination ska stämmas av med berörd chef innan besöket.