Försiktig optimism inför hösten | miun.se

Försiktig optimism inför hösten

Mån 17 maj 2021 13:22

Höstens arbetssituation väcker frågor – blir det återgång till campus eller fortsätter hemarbetet? Prorektor Eva Dannetun försöker här ge en bild av hur det kan komma att se ut. Hur pandemin fortlöper kommer dock att bli avgörande.

Osäkerheten kring hur pandemiläget kommer att utveckla sig gör det svårt att ge några definitiva besked om hur höstens arbetssituation kommer att se ut. Prorektor Eva Dannetun, som också är samordnare för universitetets coronagrupp, menar dock att det troligen kommer att variera beroende på vilka arbetsuppgifter du har.

Växelvis campusundervisning
Innan antagningsbeskeden går ut i sommar kommer ett schema för höstens campusundervisning, baserat på prefekternas önskemål, att presenteras.
– Tanken är att utbildning ska ske växelvis på campus och på distans, så att studenter som sökt till campusutbildningar kan få vissa lektioner på plats. Med växelvis undervisning kan vi undvika trängsel då färre personer befinner sig på campus samtidigt. Medarbetare med mer plastoberoende arbetsuppgifter ber vi fortsätta arbeta hemifrån ännu en tid, säger Eva Dannetun.

Förlängt hemarbete
I onsdags förra veckan, den 12 maj, kom nya besked och rekommendationer. Regeringen förlängde då uppdraget för statliga myndigheter att se till så att så många anställda som möjligt kan arbeta hemifrån. Det innebär hemarbete fram till den 15 september 2021.
– Folkhälsomyndighetens rapport beskriver tre olika nivåer för smittspridning och rekommenderade åtgärder utifrån dessa. När vi nått nivå 2 kan rekommendationen om distansundervisning för bland annat lärosäten upphöra, säger Eva Dannetun.

Smittspridningens tre olika nivåer
• Nivå 3 innebär ett nationellt tillstånd med hårt belastad sjukvård som manifesteras genom att ett flertal regioner befinner sig i katastrofläge, förstärkningsläge eller stabsläge. Vård som inte är akut måste skjutas upp eftersom ett stort antal individer behöver vård för covid-19. En majoritet av regionerna har antingen en platå, är på en hög nivå eller har ett ökande antal fall.
• Nivå 2 innebär ett nationellt tillstånd där sjukvården i de flesta regioner har goda förutsättningar att klara av vård av covid-19-patienter. Det är en platåfas i smittspridningen på en relativt låg nivå eller ett minskande antal fall i flertalet regioner. Vid den här nivån kan rekommendationen om distansundervisning för bland annat lärosäten tas bort.
• Nivå 1 innebär ett tillstånd där det är få patienter som är inlagda med covid-19. Få individer bekräftas smittade med covid-19, och endast mindre utbrott förekommer.

– Hur pandemiläget ser ut efter sommaren är avgörande för hur vi i slutändan får agera men förhoppningen är att vi befinner oss i nivå 2 och kan bedriva en coronaanpassad campusutbildning. Det är det vi fortsätter att planera för, säger Eva Dannetun.

Här kan du läsa mer om det förlängda uppdraget för hemarbete

Här kan du läsa mer om de tre olika nivåerna och vad de innebär

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-05-17