Göran Fransson, gästprofessor vid Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) har avlidit vid en ålder av 53 år. Onsdagen den 12/5 håller vi en minnestund i Zoom.

Ljus

Göran var professor i didaktik och docent i pedagogik. Han arbetade på Högskolan i Gävle och hos oss på UTV som gästprofessor. Han samarbetade med många medarbetare på institutionen, under det senaste året inom en kompetensutvecklingsinsats inom didaktik. Han var omtyckt och uppskattad av många medarbetare som en hjälpsam, ödmjuk, och bekräftande medmänniska.

Våra tankar går till Görans familj.

Minnestund
Nästa vecka, onsdagen den 12/5 kl. 12.00, kommer vi att ha en minnesstund till minne av Göran Fransson. Vår universitetspräst, Pether Bertilsson, kommer att hålla i minnesstunden i Zoom. Jag bifogar länken längre ner.

Informationen kommer att gå ut på medarbetarportalen under dagen. Alla är varmt välkomna att delta.

Länk till minnesstunden