Medarbetarutbildning i lika villkor

Tis 11 maj 15:44

Välkommen att anmäla dig till medarbetarutbildningen ”Lika villkor och medarbetarskap – hur jobbar vi praktiskt för förändring?”

Fikarum

Ökad medvetenhet och kunskap kring lika villkorsrelaterade frågor är viktiga förutsättningar för att aktivt kunna förändra och förbättra anställdas arbetsvillkor och studenternas studiemiljö på Mittuniversitetet. Frågor kring arbetsvillkor, lika villkor och arbetsmiljö är på många sätt sammanflätade. Det ser vi bland annat i resultaten från våra medarbetarenkäter och det framkom också i arbetet med MIUN 2025. Lika villkor handlar om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet i våra organisationsstrukturer, i undervisning och forskning, likväl som i våra vardagliga formella och informella möten med kollegor och studenter. Utbildningen riktar sig därför till alla personalkategorier på Mittuniversitetet.

Vi bjuder nu in till en ny omgång av medarbetarutbildningen i lika villkor som sker i form av en seminarieserie. Seminarieserien omfattar fyra tillfällen á 2 timmar och sker denna gång helt via distans, med Zoom som huvudsakligt verktyg. Den första träffen är i augusti 2021 och den sista i november 2021.

Upplägget fokuserar på kunskapsutveckling, diskussioner samt reflektioner i grupp utifrån kortare föreläsningspass. Varje tillfälle utgår ifrån ett tema och däremellan är tanken att du gör egna spaningar och enklare uppgifter på egen hand (eller tillsammans med någon kollega). Deltagande i utbildningen beräknas ta 40 timmar. Tiden för deltagandet ska förankras hos närmaste chef, tjänstplaneras och bekostas i den egna verksamheten.

Här kan du läsa mer detaljerad information om utbildningen samt anmäla dig

Mer information hittar du också på universitetets lika villkor-sida.

Du anmäler dig via formuläret senast fredag 2021-08-16

Till formuläret