Ons 12 maj 08:29

Sen anmälan stängs tillfälligt för kurser och program på avancerad nivå.

Mobiltelefon

Glädjande nog har vi aldrig tidigare haft så högt söktryck som i år. Den stora mängden ansökningar som kommit in i kombination med att sista kompletteringsdag har skjutits fram två veckor, innebär dock att vi behöver stänga sen anmälan för avancerade kurser och program under perioden 15 maj-15 juli. 

Under denna period prioriterar vi att hinna med att granska kompletteringar till ansökningar som lämnats in i tid samt sena anmälningar till kurser och program på grundnivå. Prioriteringen görs utifån att sena ansökningar till utbildningar på grundnivå i de allra flesta fall kan hanteras av antagningsfunktionen utan stöd av institutionerna.
 
Från den 15 maj kommer det finnas tydlig information på webb och antagning.se för de anmälningstillfällen som berörs av stängningen, och att de intresserade är välkomna att söka igen från och med 16 juli. Besked till dem som söker efter 16 juli skickas ut från och med andra veckan i augusti.