Rekommendationen om att högre utbildning ska ske på distans tas bort | miun.se

Rekommendationen om att högre utbildning ska ske på distans tas bort

Fre 28 maj 2021 10:53

Vid en pressträff på fredagsförmiddagen kommenterade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, beskedet att Folkhälsomyndigheten ändrar sina nationella råd kring utbildningar för vuxna. Samordningsgruppen diskuterar hur detta påverkar Mittuniversitetet omedelbart nästa vecka.

Mittuniversitetet

– Jag är glad att kunna meddela att studenter, forskare, universitet och högskolor kan förbereda sig för att övergå till mer campusbaserad verksamhet. Lärosätena behöver göra bedömningar av hur detta ska ske utifrån sina förutsättningar i dialog med Folkhälsomyndigheten och det regionala smittskyddet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Folkhälsomyndigheten ändrar alltså sina nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19. Rekommendationen om att högre utbildning, kommunal vuxenutbildning och annan utbildning för vuxna sker på distans som utgångsläge tas nu bort. Det innebär att högre utbildning på universitet och högskolor, utbildning inom folkhögskolan och inom den kommunala vuxenutbildningen, samt utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för kommer att kunna hållas på plats från och med den 1 juni. Under pressträffen betonade ministern att pandemin har visat på vikten av forskning och innovation och att hon var mycket stolt över de insatser som studenter och personal har gjort för att säkra att utbildningen kunnat fortsätta. Hennes förhoppning är att universiteten så snart det är möjligt under hösten kan återgå till att huvuddelen av studierna kan genomföras på campus.

Beskedet kommenteras så här av Eva Dannetun, prorektor för utbildning och ordförande för Mittuniversitetets samordningsgrupp kring Corona:

– Det här är så klart ett mycket positivt besked. Vi ser alla fram emot att få möta fler studenter på campus under hösten. Samordningsgruppen kommer att träffas på måndag nästa vecka för att diskutera mer konkret hur regeringens besked ska hanteras på Mittuniversitetet. Vi återkommer med mer information efter detta möte, säger Eva Dannetun.

– Det kommer att innebära en hel del arbete för universiteten att återgå till campusundervisning och jag vill betona att universiteten fortsatt har ett ansvar för att genomföra utbildningen på ett sätt som följer rådande rekommendationer. Det innebär att olika lärosäten kan behöva göra olika bedömningar och vidta olika åtgärder, säger Matilda Ernkrans.

Vid pressträffen medverkade också Britta Björkholm, Folkhälsomyndigheten, och hon poängterade vikten av att återgången sker gradvis "alla kan inte komma tillbaka samtidigt". FHMs råd är fortsatt att arbeta för att undvika trängsel, att bedriva undervisningen i mindre grupper där det går samt att studenter och personal fortsatt stannar hemma vid symptom. Rekommendationen att jobba hemifrån ligger kvar.

I ett pressmeddelande från regeringen konstateras att beskedet ges nu för att möjliggöra för eventuella sommarkurser, men framför allt för att utbildningsanordnare ska kunna planera inför höstterminen samt att Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera den information som riktar sig till universiteten för att ge vägledning om hur man på ett smittsäkert sätt kan bedriva utbildning på plats.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-05-28