Stegvis återgång till campus | miun.se
Tis 01 jun 2021 14:30

Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd om distansundervisning för vuxna upphör från den 1 juni. FHM anser dock att en återgång bör ske stegvis, därför har Mittuniversitetet beslutat att hålla fast vid sin ursprungliga plan om växelvis närvaro på campus under hösten.

Den ökade vaccinationstakten och minskade smittspridningen har nu öppnat upp för en mer normal campustillvaro. Därför bedömer nu Folkhälsomyndigheten att en stegvis återgång till undervisning på campus är möjlig, utifrån regionala förutsättningar.  

Fortsätter enligt plan
För Mittuniversitetets del betyder det att vi fortsätter att följa vår ursprungliga plan för höstens första del (läsperiod 1). Den innebär att campusundervisning och distansundervisning sker växelvis för att inte alltför många personer ska befinna sig på plats samtidigt. I mitten av juni kommer schemafunktionen att publicera schemat för hur campusnärvaron har fördelats mellan de olika utbildningarna, utifrån prefekternas önskemål. De nya allmänna råden kan innebära att en mer normal campustillvaro kommer att vara möjlig från och med läsperiod 2. I början av augusti kommer besked om planering för detta.

Hemarbete en bit in på hösten
För personalen betyder de nya råden att medarbetare som behöver vara på plats för undervisningens skull har företräde att vistas på campus. Övriga medarbetare ska vid behov av platsnärvaro samråda med sin närmaste chef, annars gäller tidigare besked att vi ska jobba hemifrån fram till den 15 september.

Omtentamen på distans
Omtentamen i augusti ska ske under samma former som ursprunglig tentamen under våren, och kommer alltså huvudsakligen att ske på distans. Detta för att tentaförhållandena ska vara så likvärdiga som möjligt, oberoende av när de genomförs.

Fysiska insparkar till hösten
Studentkårerna har nu börjat planera för fysiska insparkar till hösten, men exakt hur de kommer att genomföras kommer att meddelas senare. Studentkåren i Östersund lägger löpande upp information om planerna på sin webbsida, och Studentkåren i Sundsvall meddelar den 3 juli hur insparken kommer att se ut.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-06-03