Uppdaterade regler för representation etc

Tor 10 jun 08:59

Mittuniversitetet har beslutat om ett uppdaterat regelverk/styrdokument kring representation, arbetsmöten, kurser, konferenser och gåvor. Syftet har varit att tydliggöra regelverket.

Gamla bildbanksbilder

Exempelvis har gränsdragningen mellan arbetsmöten och intern representation och därmed frågan om förmånsbeskattning beskrivits mer utförligt vilket förhoppningsvis ska leda till mer enhetliga tolkningar och därmed bättre regelefterlevnad vilket bland annat Skatteverket och revisionen har efterfrågat.

I samband med att regelverket uppdaterades har även en lathund för kontering av dessa kostnader tagits fram samt en sida med vanligt förekommande frågor och svar. Allt finns samlat under en gemensam sida, Representation, arbetsmöten, kurser, konferenser och gåvor.

Här kan du läsa sammanfattningen av ändringarna