Lunchseminarium om universitetsautonomi och akademisk frihet i Turkiet

Fre 11 jun 10:50

Välkommen till seminariet 16 juni, då vi kommer att få lyssna till fyra forskare som ger sina perspektiv på frågor som rör forskning och akademisk frihet i Turkiet. Två av forskarna är gästtalare från universitet i Turkiet och kommer att berätta om den senaste utvecklingen där.

Dessutom får vi korta reflektioner från två av Mittuniversitetets egna medarbetare utifrån deras erfarenheter av att bedriva forskning i Turkiet. Vi får bland annat höra om: 

  • Erfarenheter från Boğaziçi University (ett av Mittuniversitetets partneruniversitet) som har stått i centrum för de händelser som utspelade sig under våren.
  • Vilken inverkan har en sådan situation på individnivå? 
  • Insider-/outsider - perspektivet att vara turkisk forskare vid en svensk institution. 
  • Avslutningsvis berättar en doktorand om några av de erfarenheter och utmaningar som de stod inför när de skulle bedriva materialinsamling i Turkiet.

Tid: 16 juni, kl 12.00–13.00

Plats: Zoom

Seminariet hålls på engelska.

Anmälan sker via epost till emma.mckeogh@miun.se