Ekonomichef Christina Sandström slutar sin tjänst den 31 augusti

Tor 01 jul 15:34

Christina Sandström kommer att sluta som ekonomichef vid Mittuniversitetet den 31 augusti efter att på egen begäran ha valt att säga upp sig.

Miunskylt

Tills att en ny ekonomichef har rekryterats kommer en tf ekonomichef att utses och kommuniceras i god tid innan den 31 augusti.