Nu finns tillgängliga Officemallar

Mån 16 aug 12:28

Nu kan du installera de nya Officemallarna på din personaldator, både PC och Mac. Mallarna har tagits fram utifrån det nya lagkravet om tillgänglighet till digital offentlig service och ska användas för alla nya dokument du skapar.

Hur installerar jag mallarna?

För dig som är uppkopplad på Campus kommer mallarna att installeras automatiskt. Om du arbetar hemifrån och använder en PC, behöver du vara uppkopplad via VPN en hel arbetsdag för att de ska installeras. Du kan snabba på installationen genom att köra PolicyUpate som du hittar i mappen MIUN Support som ligger på ditt skrivbord.

Om du använder Mac kan du ladda ner mallarna via Self Service-funktionen i din dator. 

När mallarna är installerad på din dator och du öppnar ett nytt dokument i Word är det dokumentet inte längre baserat på Microsoftstandard utan på Mittuniversitetets normalmall (utan logga). Använder du formatmallarna i dokumentet kommer du att följa de nya riktlinjerna för tillgängliga dokument.

Checklista, manual och lathundar

Vi har tagit fram en checklista, en manual för Mittuniversitetets mallar och flera lathundar som du kan använda dig av för att göra dina dokument så tillgängliga som möjligt. Notera att lathundarna är skrivna utifrån Office 365. Det kan innebära att vissa funktioner saknas i Office 2016.

Office 365 kommer att installeras på alla personaldatorer under hösten. Mer information om Office 365 kommer längre fram. Håll utkik på Medarbetarportalen.

Lathundar för Mittuniversitetets Officemallar

Mall för studenters självständiga arbete

För studenters självständiga arbeten finns en ny mall publicerad som ska användas från och med nu. Mallen sprids även via fakultetskanslierna till respektive ämne.

Mall för självständigt arbete

Vem ansvarar för att göra dokument tillgängliga?

Ansvaret för att följa tillgänglighetsdirektivets krav ligger på varje enskild medarbetare.  Det innebär att du måste se till så att ditt material, som du exempelvis använder i Moodle eller publicerar på miun.se, är tillgänglighetsanpassat.  

Läs mer om digital tillgänglighet på Mittuniversitetet

Tidigare nyheter om tillgänglighetsanpassade mallar

Införande av tillgänglighetsanpassade mallar är försenat 

Snart införs tillgänglighetsanpassade mallar