Ny termin i pandemins spår – det här gäller under hösten

Mån 23 aug 16:09

Nu har vi börjat en ny termin, även denna påverkad av pandemin. Vissa restriktioner har mjukats upp sedan i våras, dock gäller fortfarande att prioritera digitala möten och jobba hemifrån om möjligt fram till den 30 september.

Rollup med texten "Var nära på avstånd"

Pandemiläget är i ständig förändring och i takt med det förändras också restriktionerna. I dagsläget gäller fortfarande att du som medarbetare jobbar hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Detta bör ske fram till den 30 september, eller tills nya råd kommer. Behöver du arbeta på plats så ska du samråda med din närmaste chef. Det är myndigheternas aktuella restriktioner som avgör hur Mittuniversitetet kan bedriva undervisningen, liksom en eventuell förlängning av rekommendationen om hemarbete.

Följ de allmänna råden
Restriktionerna för resor inom landet har tagits bort, men möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande ska om möjligt genomföras digitalt. Generellt för resor utomlands gäller att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I övrigt gäller att följa de allmänna råden genom att begränsa nya nära kontakter, undvika trängsel, hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. I vår corona-FAQ hittar du uppdaterade svar som gäller från och med höstterminen 2021.

Vad gäller undervisningen på campus så gäller fortfarande återgång till campusundervisning från och med läsperiod 2, det vill säga från den 1 eller den 8 november. Läs mer om det i medarbetarinfo från den 6 juli ”Campusundervisning från november”.

Fram till dess gäller coronaanpassad campusundervisning, där respektive program/kurs får information från kurs- eller programansvarig. Det innebär att vissa delar av undervisningen kan ges på campus, andra ges på distans.

Frågor relaterade till corona