Återgång till arbetsplatsen | miun.se
Tis 21 sep 2021 09:50

Folkhälsomyndighetens beslut att släppa på vissa begränsande restriktioner innebär en successiv återgång till arbetsplatsen. Återgången ska vara genomförd till årsskiftet och sker i samråd med din närmaste chef.

Från 29 september kan du återgå till din arbetsplats i dialog med din chef. Mittuniversitetets ambition är att genomföra en successiv återgång till arbetsplatsen vilken ska vara genomförd till årsskiftet, 2021-12-31.Detta för att det ska bli en så bra återgång som möjligt för verksamheten och medarbetare. 

Successiv återgång till årsskiftet

Successiv återgång innebär att medarbetare i viss utsträckning kan fortsätta arbeta hemma fram till årsskiftet om arbetsuppgifter och verksamhetens behov tillåter, och enligt överenskommelse med din närmaste chef. I viss utsträckning innebär inte fortsatt hemarbete på heltid fram till årsskiftet. Var också beredd på att skillnader kommer att förekomma mellan olika medarbetare, beroende på att arbetsuppgifter och verksamhetens behov skiljer sig åt.  

Överväg digitala alternativ när det är möjligt

I samband med återgången ska du också återföra eventuell utrustning som du har lånat hem i samband med hemarbetet. Möten inom Mittuniversitetet och utanför kan nu ske som innan pandemin. Tänk dock på att även i fortsättningen överväga digitala alternativ. Precis som innan pandemin ska medarbetaren också överväga behovet av tjänsteresa och informera sin närmsta chef.  

Ledningspodd

"Ambitionen är ett mer flexibelt arbetssätt"
I det senaste avsnittet av Ledningspodden diskuteras de lättade restriktionerna och hur vi ska förbereda oss för att kunna arbeta på campus igen.

Lyssna på ledningspodden från den 23 september 

Följ de allmänna råden

Kom ihåg att det även i fortsättningen är viktigt är att följa Folkhälsomyndighetens kvarvarande allmänna råd. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och låta testa sig. Där verksamheten tillåter, och för den som har möjlighet att arbeta trots milda symptom kan dialog föras mellan medarbete och närmsta chef för att underlätta hemarbete.  

Från och med 8 november 2021, det vill säga läsperiod 2, planeras för återgång till campusförlagd verksamhet vilket innebär att undervisning och examination följer kursplanen enligt rektorsbeslut MIUN 2021/1629. 

Rektorsbeslutet om återgången togs den 21 september 2021. Beslutet har föregåtts av diskussion i samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning och i ledningsgruppen.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-10-12