Besöksveckan för ARC21 närmar sig

Tis 14 sep 15:48

Måndag 27 september kommer ett 40-tal experter till Mittuniversitetet för att genomföra de platsbesök som ingår i forskningsutvärderingen ARC21. Detaljplaneringen är i full gång.

Mittuniversitetet

− Vi ligger bra till med planeringen inför den första omgången av ARC21 som nu drar igång, säger Håkan Wiklund, prorektor för forskning.

Syftet med utvärderingen är att ge en övergripande bild av forskning och forskarutbildning 
inom miljöerna vid Mittuniversitetet och få rekommendationer för fortsatt utveckling.

Besöksveckan inleds på måndagen där rektor, prorektor, dekaner och chefen för FUS håller korta presentationer om universitetet. Vid presentationerna medverkar samtliga experter liksom centrumledare, forskare och övriga på Mittuniversitetet som är involverade i utvärderingsarbetet. Ett fåtal av experterna medverkar via länk. Dagen avslutas med middag på respektive ort.

Därefter fortsätter forskningsutvärderingen med platsbesök ute i de verksamheter som ska utvärderas, enligt separata program för varje utvärderingsenhet (UoA). Experterna är indelade i åtta grupper med fem personer i varje grupp där fyra av grupperna koncentrerar sig på Fakulteten för humanvetenskap medan övriga fyra granskar Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Besöksveckan avslutas under fredagen med en gemensam summering och korta reflektioner från expertpanelerna.

Nästa steg i processen blir att expertpanelerna författar sina rapporter och dessa ska redovisas för Mittuniversitetet senast 5 november och universitetet ges då tid för faktagranskning och återkoppling innan den färdiga slutrapporten tas fram.

− Vi har varit tydliga med att processen i sig ska vara kvalitetsdrivande och bygga på forskarnas delaktighet och vi ser fram emot besöksveckan och att möta expertpanelerna, säger Håkan Wiklund.

Här kan du läsa mer om ARC21.