En miljon till forskning om idrott och prestation

Fre 10 sep 2021 12:02

Projekt vid Sports Tech Research Centre och Nationellt vintersportcentrum får dela på nästan en miljon kronor från Rolf och Gunilla Enströms stiftelse.

Höghöjdslabb, NVC, löpning, Åsa Lif

Bland projekten som fått medel finns ett forskningsprojekt om ryggproblem inom svensk längdskidåkning och ett om hur man kan förhindra förfrysning vid kalla förhållanden.

 

För 2021 fördelas medel till följande projekt:

 

Den kvinnliga idrottaren, 250 000 kr

Projektet ska kartlägga kvinnliga junioridrottares och deras tränares kunskapsnivåer kring menstruationscykeln och sambandet mellan menstruation/hormoner i förhållande till träning och prestation. I projektet ska man också undersöka hur tränare och de aktiva upplever kommunikationen kring menstruation.

Identifiering av faktor som orsakar den utbredda förekomsten av ryggproblem inom svensk längdskidåkning, 160 000 kr 

Projektet syftar till att identifiera de bakomliggande orsakerna till att den utbredda problematiken med ryggproblem och kartlägga muskelaktiviteten i rygg och mage med bland annat olika stavlängder och åkhastigheter etc.

COLD-PROTECT: Förhindra förfrysning (hypotermi) vid kalla förhållanden, 230 169 kr

Projektet ska utveckla en metodik och ett kompakt bärbart system som hjälper till att förhindra hypotermi och minska risker med lång exponering för kyla eller stark överkylning när man arbetar eller tävlar i kalla förhållanden.

EBMon: EBM (Electron Beam Melting) processmonitorering, 166 530 kr

Electron Beam Melting (EBM) är en teknik där komplexa delar tillverkas genom att metallpulver smälts med en elektronstråle. I detta projekt utökas mätmöjligheterna i utrustningen, för att noggrannare utvärdera temperaturen nära smältan, vid Sport Tech Research Centre (STRC) samtidigt som metodens tillförlitlighet utvärderas.

IN-CER: Introducera keramer i EBM,  186 365 kr

Eftersom elektronernas laddning måste ledas bort så är EBM-tekniken begränsad till att processa pulver som är elektriskt ledande. På grund av detta är det idag inte möjligt att tillverka keramer trots att detta är en materialgrupp med mycket attraktiva egenskaper. I det här projektet utförs försök att smälta keramiska pulver som belagts med ett ledande ytskikt.

 

Kontaktperson:

Håkan Wiklund, prorektor för forskning, Mittuniversitetet
010-142 83 85, hakan.wiklund@miun.se 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2021-09-24