Nu låser vi ytterdörrarna - använd kort och kod

Fre 24 sep 14:22

Mellan 27 september och 8 november kommer entrédörrarna till samtliga byggnader på respektive campus, utom biblioteken, att vara låsta. Kort och pinkod kommer att behöva användas för att komma in.

Gamla bildbanksbilder

Till hus G i Östersund och hus N i Sundsvall är entrédörrarna fortsatt öppna eftersom dessa hus inrymmer bibliotek.

Under pandemin har universitetets lärosalar hållits öppna för att kunna fungera som grupprum och de kommer att vara fortsatt öppna.