Se filmer från inspirationsdagen 2021

Tis 14 sep 09:35

Nu kan du se filmer från den välbesökta inspirationsdagen om framtidens utbildning och framtidens arbetssätt. För er som inte hade möjlighet att vara med finns nu filmer från föreläsningarna.  

Framtidens utbildning

Porträttbild, Stefan Hrastinski

Stefan Hrastinski

Forts. framtidens utbildning

Linn Svärd, Sveriges förenade studentkårer

Linn Svärd

Diskussion

Dekanerna

Anna Olofsson och Hans-Erik Nilsson

Framtidens arbetssätt

Föreläsare inspirationsdag

Lena Lid Falkman

Forts. framtidens arbetssätt

Puffbild

Malin Bolin

Filmerna är textade. I filmvyn i nedre högra hörnet, under "Meny för beskrivningar" kan du lägga till text.  

 

Stefan Hrastinski, professor vid enheten för digitalt lärande vid KTH, föreläste om framtidens utbildning. På många sätt har vi blivit mer digitala, men har vi lyckats dra nytta av dessa erfarenheter för att utveckla en framtida högre utbildning som är mer öppen och håller högre kvalitet?  Under föreläsningen diskuteras teoretiska perspektiv och du får många exempel som kan inspirera till vår utveckling av framtidens utbildning.

Linn Svärd, är ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), föreläste om framtidens utbildning. Vi har rekordsiffror i antalet som söker sig till högre utbildning. Vi ser allt fler som ställer om och för just detta behöver vi utveckla våra idéer om den högre utbildningen. Samtidigt bör vi inte springa för fort och ställa om till enbart online nu när pandemin visat att det är möjligt. Fortsatt bör vi hålla hårt i högskolepedagogiken och utbildningens kvalitet. Linn ger studenternas och doktoranders perspektiv på morgondagens utbildning - en utbildning för alla.

Anna Olofsson, dekan, fakulteteten för humanvetenskap (HUV) och Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap, media och teknik (NMT) - Om framtidens utbildning 

Lena Lid Falkman, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, föreläste om hur vi kan jobba smart tillsammans.Hur kan vi jobba smart efter pandemin? Hur får man samhörighet fast man jobbar hybrid? Hur kan man vara flexibel utan att bli gränslös? Lena Lid Falkman kommer att utgå från sin egen och andras forskning men visar också på goda exempel.

Malin Bolin, lektor i sociologi vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, föreläste om framtidens arbetssätt. Pandemin medförde att omkring halva arbetskraften ställde om till att arbeta hemifrån istället för på en arbetsplats. Den andra halvan gjorde inte det. Denna skiljelinje utifrån arbetets organisering i tid och rum påminner oss om att det krävs fokus på mer än virtuellt arbete för att finns svar på hur hållbara arbetsvillkor kan utvecklas för olika grupper inom olika branscher. Kan vi efter pandemin utveckla framtida arbetssätt som löser gamla problem eller blir det bara nya kostymer på gamla maktordningar?