Mittuniversitetet kan nu ansöka om medel till utveckling av distansutbildning

Tor 16 sep 09:26

Från och med idag den 13 september fram till och med den 14 november kan universitet och högskolor ansöka om medel för att höja kvaliteten i sina distansutbildningar.

Universitets- och högskolerådet kommer att fördela minst 12 miljoner kronor till sådana utvecklingsprojekt under 2022. Syftet med projektutlysningen är att främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor.

Här kan du läsa mer!

Utlysningen är en del av regeringsuppdraget som genomförs inom ramen för projektet ”Kvalitet i distansutbildning” som under åren 2021–2022 jobbar för att stödja en kvalitetshöjning och öka genomströmningen i distansutbildning vid universitet och högskolor.

En förutsättning för fördelning av projektmedel är ett regeringsbeslut om tilldelning av medel till UHR. Förutom det så är det endast en projektansökan per lärosäte som kan lämnas in, och det krävs en central samordning för att forma en ansökan.

 

Vid intresse samt för mer information om projektmedlet, kontakta Sebastian Bader som samordnar ansökan för Mittuniversitetet.