För dig som möter studenter med psykisk ohälsa

Mån 13 sep 16:22

I oktober och november hålls en utbildning för lärare och annan personal på Mittuniversitetet som möter studenter med psykisk ohälsa. Utbildningen är en del av projektet Supported Education.

Tell or not to Tell

Utbildning för dig som möter studenter med psykisk ohälsa

Ett ökande antal studenter i högre utbildning upplever psykiska problem. Att prata om dessa problem på universitetet är inte så lätt. Studenter är många gånger rädda att bli stigmatiserade om de avslöjar sina problem för andra. Men om de inte berättar om sina problem är chansen mindre att de får det stöd de ofta behöver.

En metod för att hjälpa studenter att berätta om psykisk ohälsa

Lies Korevaar, Jacomijn Hofstra och Nynke Boonstra, forskare på Hanze universitet, har utvecklat en metod där studenten får stöd i att tänka igenom och planera när de ska berätta om sin psykiska ohälsa och vad de ska säga i vilka sammanhang. Metoden har visat sig fungera väl. Både studenter och personal uppskattade innehållet och strukturen för interventionen och studenternas oro över att berätta var lägre efter att ha använt interventionen. Här finns länk till artikeln

Utbildning i oktober och november

Höstterminen 2021 ges en utbildning i metoden vid Mittuniversitetet. Utbildningen ges digitalt av Lies Korevaar och omfattar totalt 4 timmar fördelat på 2 timmar den 29 oktober kl. 9-11 respektive den 5 november kl. 9-11.

Personal vid Mittuniversitetet som tidigare gått utbildning i Supported Education ges företräde. Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan

Anmäl ditt intresse till Maria Warne som ger dig återkoppling om du erhållit plats eller ej.

 

Läs mer om projektet Supported Education

Kontakt

Maria Warne

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428678