Utökad navigation på miun.se från den 30 september

Fre 24 sep 10:58

För att underlätta navigationen på vår webbplats kommer vi, att på torsdag eftermiddag den 30 september, att lägga in ny navigation på vår webbplats.

Ny navigation

Det innebär att sidans undersidor kommer att visas upp i toppen på sidan, besökare behöver inte använda hamburgemenyn för att se dessa. Se bilden. Vi hoppas att det kommer att underlätta för våra besökare.

Den nya navigationen syns med automatik på standardsidor. På startsidan och områdesstartsidan kommer vi lägga in navigationen manuellt.

Detta gäller även de konferens- och projektsajter vi har.