Hemarbete till och med 14 februari

Tor 27 jan 2022 21:55

Riktlinjerna om hemarbete förlängs för statliga myndigheter till och med 14 februari.

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 gav regeringen i slutet av december 2021 ett skärpt uppdrag till de statliga myndigheterna om att alla anställda som kan ska arbeta hemifrån. Uppdraget förlängs nu till och med den 14 februari 2022.

Uppdraget innebär att vi som myndighet fortsatt ska möjliggöra för arbete hemifrån i den utsträckning som verksamheten tillåter. Endast anställda som måste vara på plats för att kunna bedriva verksamheten ska vara det. Tidigare slutdatum var den 31 januari 2022.

- Vi följer rådet om fortsatt hemarbete för de som kan. Om inget nytt händer så är det från 15 februari vårt eget rektorsbeslut om successiv återgång till campus fram till och med 31 mars som gäller, säger Eva Dannetun, prorektor och sammankallande i universitetets samordningsgrupp för coronafrågor.


Sidan uppdaterades 2022-01-28