Tis 11 jan 15:04

I början av januari bildades institutionen för hälsovetenskaper, HOV. Nu har HOV en sida på Mittuniversitetets webb.

Studenter på campus

HOV:s nya webbsida

Det har tidigare berättats om bakgrunden till HOV och syftet att underlätta det ämnesövergripande samarbetet mellan hälsovetenskap och omvårdnad: Tidigare artikel om institutionen

Marie Häggström är prefekt vid institutionen för hälsovetenskaper.