Inga nya restriktioner för högskolor och universitet

Tis 11 jan 2022 16:46

Under tisdagen genomförde Anna Ekström, utbildningsminister, och Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet (UKÄ), en gemensam presskonferens om aktuella åtgärder inom högskoleområdet utifrån pandemiläget.

Corona covid-19

Inga nyheter framfördes jämfört med måndagens besked. 

Läs om måndagens besked

Däremot betonades att respektive lärosäte ska ha ett flexibelt förhållningssätt då det gäller tentamen. Fler tentamenstillfällen ska kunna ges samt formen för tentamen ska kunna ändras. För Mittuniversitetets del kommer vi inför nästa tentamenstillfälle att se över detta. 

De tentor som genomförs denna vecka genomförs i lokaler med smittskyddsåtgärder, till exempel för att undvika trängsel vid in- och utgång. Mittuniversitetet kommer att dela ut munskydd till alla, samt erbjuda handsprit i anslutning till tentalokalerna, vilket vi informerade om igår.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-01-12