”Jag blev faktiskt lite förvånad”

Mån 10 jan 14:38

Nu kan Katarina L Gidlund, professor i informatik, summera sin första insats i Världsbankens nystartade globala panel. Hon väljer att beskriva resultatet som ”hoppfullt”.

Katarina L Gidlund

Tillsammans med andra experter runtom i världen är uppgiften att ge världsledare råd i globala utvecklingsfrågor. Panelmedlemmarna får ta del av olika rapporter och underlag om utvecklingen i världen och bjuds sedan in till olika expertpaneldiskussioner och nu har panelens första insats sammanställts.

− Resultaten av det första arbetet i panelen gör mig hoppfull, Världsbanken har samlat 300 personer från 15 olika länder för att reflektera över världens utveckling och jag blev faktiskt lite förvånad att vi delade insikten i att världens ojämlikheter är i topp tre bland viktigaste frågorna att adressera och att ekonomisk tillväxt kommer först på 13:e plats. Det bryter lite den berättelse vi verkar ha så svårt att ta i alltför många sammanhang och för upp social hållbarhet på agendan och jag hoppas att världsledare men även regionala och lokala ledare lyssnar på panelen, säger Katarina.

I den första rundan av paneldiskussioner delade hundratals experter sina åsikter om nyckelfrågor som klimat, covid-19, vaccinationer, internationell utveckling och multilateralt samarbete och hur Världsbanksgruppen (WBG) kan spela en starkare och mer inflytelserik roll i den globala utvecklingen.

− Många av de frågor som lyftes som de fjorton viktigaste frågorna handlar om rättvis fördelning, politisk polarisering, tillit till granskare av makt såsom forskare och journalister. Vi har länge haft svårt att föra samtal om sådana aspekter och kallar dem ibland för ’mjuka frågor’ och menar att de kanske inte är lika viktiga och så tar vi dem på slutet i utvecklingsprocesser. Den här listan av ”top global development issues” säger något annat, menar Katarina.

Resultaten av den globala panelens insatser återkopplas till uppdragsgivarna och redan nu har paneldeltagarna fått ge sin input på nya frågeställningar varför en ny sammanställning kan väntas inom den närmaste framtiden.