Kurs- och schemaändringar med anledning av smittspridningen

Mån 17 jan 2022 10:02

Den exceptionellt höga smittspridning som ses i Sverige beräknas enligt Folkhälsomyndigheten öka ytterligare de närmaste veckorna. Möjlighet till omprioritering i undervisningen kan medföra behov av schemaändringar. Glöm inte att skicka dessa till Schemafunktionen.

Prognosen är att det efter denna höga topp blir det en brantare nedgång när det väl vänder. För universitet och högskolor planeras inga ytterligare rekommendationer i dagsläget. Det som framhålls är möjligheten att omprioritera i undervisningen till en högre grad av digital undervisning under de närmaste veckorna. Budskapet är att vi ska alternera undervisningsformerna för att glesa ut antal personer på campus ytterligare men det innebär inte övergång till distans på heltid.

Den övergripande principen är verksamhetens bedömning av pedagogiska behov och det är det som ska vara styrande för hur vi prioriterar. Exempel på åtgärder kan vara att stora klasser kan delas upp i mindre grupper som växelvis undervisas på campus och på distans.

Schemaändringar och anpassningar

Scheman för läsperiod 3 är lagda enligt inskickade schemaunderlag. Lärare/kursansvarig behöver skicka ev. önskemål om schemaändringar till Schemafunktionen för t ex byte till större sal eller byte till Zoom. Det sker ingen coronaanpassning av schemat om inte önskemål om ändring inkommit.

Då en stor mängd önskemål om brådskande schemaändringar inkommer i samband med kursstart kommer inte alla ändringar att kunna åtgärdas samma dag. Lärare/kursansvariga kan därför behöva meddela studenter om kommande ändringar på annat sätt, t ex via Moodle, då det kan ta några dagar innan ändringen har åtgärdats i schemat.

Vad gäller nu?

Möjlighet till avsteg från kursplan införs åter under vårterminen. Ett förslag till rektorsbeslut är under framtagande. Mer information kommer.

Följande gäller:

  • Beslutet om avsteg från kursplan förlängs och gäller under vårterminen 2022.
  • Alla som kan ska arbeta hemifrån t.o.m. den 31 januari.
  • Alla möten som kan ska genomföras digitalt.
  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Använd munskydd om avstånd inte kan hållas och i kollektivtrafiken.
  • Stanna hemma och testa dig om du har symptom.

Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-01-19