Tor 20 jan 2022 13:03

Från och med 1 februari 2022 kan du som medarbetare skicka in dina kvitton rörande friskvård, sjukvård och läkemedel digitalt bifogat direkt i ärendet i Primula. Det betyder att du inte längre behöver skicka in originalkvittot till HR.

Observera att för alla andra övriga utlägg gäller fortfarande att originalkvitto ska, tillsammans med utläggsbilagan, skickas in till HR.

För rapportering i Primula finns vägledande information och filmer.

Kom ihåg att du som du som medarbetare vänder dig med dina frågor om lön, ledigheter, korrigering av ledigheter och övrig rapportering i Primula till Statens Servicecenter – SSC, antingen via telefon 0771-456 000 eller deras ärendeportal.

Du som chef/prefekt skickar dina ärenden till: primula@miun.se. För publicering av annons eller frågor kring annonsering skickar du ett mejl till: jobbannonsering@miun.se

Sidan uppdaterades 2022-01-20