Personalförändringar inom upphandlingsfunktionen

Fre 14 jan 12:01

Tjänstledigheter samt obemannad upphandlingsfunktion 20 januari-1 februari.

Personalbilder

Mittuniversitetets upphandlare, Charlott Skoog, och den handläggare som under en tid stöttat i upphandlingsfrågor, Carina Wikstrand, kommer båda att vara tjänstlediga under första halvåret 2022. Under perioden 20 januari – 1 februari kommer funktionen att vara obemannad. Från 1 februari kommer Per Graeve att bemanna upphandlingsfunktionen. Kontaktinformation till Per kommer att läggas upp på upphandlingsfunktionens hemsida så snart dessa finns tillgängliga.

 

Om du har några frågor kontaktar du Eva Somero Sörensen, ULS.

Kontakt

Eva SomeroSörensen

Planeringschef|Head of Strategic Planning

+46 (0)10-1428494