Lottie Jangdal är ny filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap

Mån 31 okt 2022 14:39

Fredagen den 28 oktober försvarade Lottie Jangdal sin doktorsavhandling "Hype or Hope? The Democratic Values of Swedish Hyperlocals in the Media Ecology", en artikelbaserad avhandling som fokuserar på så kallade "hyperlokala medier".

En kvinna hållandes blommor och en bok

Handledare

Professor Lars Nord, Mittuniversitetet

Opponent

Professor Carl-Gustav Lindén, Universitet i Bergen

Betygsnämnd

Professor Paul Bjerke, Högskolan i Volda
Docent Sara Leckner, Malmö Universitet
Docent Andreas Widholm, Stockholms Universitet

Från vänster: betygsnämnden via länk Professor Paul Bjerke, Docent Andreas Widholm och Docent Sara Leckner. Närvarande i salen: Professor Ingela Wadbring, Professor Carl-Gustav Lindén, Doktor Lottie Jangdal och Professor Lars Nord.

Sammanfattning
Lokala medier tillskrivs ofta en integrerande roll i samhället, och ger ökade möjligheter att påverka i demokratiska processer.

Den här artikelbaserade doktorsavhandlingen fokuserar på så kallade ”hyperlokala medier” som vanligtvis är medborgarledda och till stor del oberoende, med ett innehåll inriktat på ett begränsat geografiskt område.

Avhandlingen undersöker flera demokratiska perspektiv: geografisk placering, mediatäthet, ägarautonomi, publikinteraktion, källrepresentation och medborgerlig information. De analyseras också i kontexten av informations-, gransknings- och forumsfunktionen — de tre huvudsakliga uppgifterna som en svensk medieutredning har definierat.

Resultaten visar tydligt att nyheter från nära håll har en viktig funktion i medieekologin, och att hyperlokala medier kan vara angelägna för sin publik om de axlar en annan roll än andra medieleverantörer.

Länk till avhandlingen i DIVA


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-11-01