Sök medel för att skriva forskningsansökningar

Mån 10 okt 2022 11:13
Denna nyhet är riktad till: Alla på HUV's fakulteter och institutioner

Nu kan du som är anställd vid en institution inom HUV-fakulteten söka medel för att skriva forskningsansökningar med deadline under 2022 och 2023. Ansök senast den 31 oktober.

Hands typing on laptop keyboard

Fakultetsnämnden har ur forskningsanslaget beslutat om tillfälliga satsningar för 2022. Fokus för aktiviteterna är internationalisering och forskningsfinansiering.

Medel för att skriva forskningsansökningar

Medel kan sökas för att skriva forskningsansökningar som huvudsökande till Horizon Europe, Europeiska strukturfonden (ERUF), inkl. större Interreg-projekt, Europeiska socialfonden (ESF) samt KK-stiftelsen (medlen får användas till arbetstid och resor):

  • Horizon: 100 000 för konsultkostnader och 100 000 kr för att skriva forskningsansökningar.
  • ERUF, inkl. Interreg: 100 000 kr för att skriva forskningsansökningar (större projekt ej förstudier).
  • ESF: 100 000 kr för att skriva forskningsansökningar (större projekt ej förstudier).
  • KK: 100 000 kr för att skriva forskningsansökningar (större projekt).   

Medlen kan användas för ansökningar med deadline under 2022 och 2023. Huvudsökande för projektet ska ha anställning vid institution inom fakulteten för humanvetenskap.

Ansökan ska innehålla information om:

  • Kostnadskalkyl: upp till 100 000 kr per projekt kan sökas (medlen kan nyttjas av flera personer)
  • Finansiär och program (call när det är relevant) man avser att ansöka medel från (datum för deadline)
  • Preliminär projektgrupp (inkl. externa parter)
  • Preliminär titel och abstract

Ansökan skickas till Maria Evans (maria.evans@miun.se) senast 31 oktober.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-10-19