Riksdagsledamöter fick en uppdatering

Mån 14 nov 2022 15:26

Forskningscentrumen på campus Östersund tog under måndagen emot besök av riksdagsledamöter, region- och länsledning för Jämtlands län. Under en intensiv förmiddag fick de "senaste nytt" om universitetet.

Politiker och länsledning besöker NVC
De tekniska faciliteterna och forskningen på NVC väckte stort intresse. Foto: Helen Engblom, Mittuniversitetet.

Vid besöket deltog Marita Ljung, landshövding Jämtlands län, Kalle Olsson, riksdagspolitiker (S), Anna-Caren Sätherberg, riksdagspolitiker (S) och fd landsbygdsminister, Saila Quicklund, riksdagspolitiker (M) samt 
Anders Byström, regiondirektör och Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör.

Under besöket gavs deltagarna en allmän presentation av universitetet, men också en inblick i situationen kring professionsutbildningarna sjuksköterska/lärare/socionom.

       

Besökarna fick ta del av verksamheten vid samtliga fyra forskningscentrum på campus Östersund. Här bilder från ETOUR, Risk-och krisforskningscentrum RCR och Sports Tech Research Centre. Foto: Helen Engblom.

Besöket är ett led i universitetets strävan att säkerställa att viktiga politiska funktioner och regionala ledningsfunktioner har en aktuell bild av möjligheter och utmaningar för universitetet.

Från Mittuniversitetets sida deltog rektor och prorektorer samt ledning och ett antal forskare vid respektive forskningscentrum.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-11-18