Så ska vi locka nya studenter under julledigheterna

Tis 13 dec 2022 14:36

Nästa vecka är det dags för den första etappen med reklamkampanjer riktade till potentiella studenter inför ansökan till höstterminen -23.

Reklamkampanj, studentrekrytering

Vi kommer att synas både med en övergripande profilkampanj och en utbudskampanj där vi marknadsför några av våra program.


Kampanjerna startar 19 december och håller på till och med 8 januari. Profilkampanjen kommer att visas på YouTube, Instagram, TikTok, Facebook och bio. Utbudskampanjen kommer att visas på Instagram, Facebook och TikTok. Båda kampanjerna går i storstadslänen, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland. 


 - Vi fick ett väldigt fint resultat i den kampanjmätning som Kantar Sifo gjorde på uppdrag av oss i slutet av april och vi fortsätter därför att använda det material som gick i kampanj då, kompletterat med lite nytt material. Det var till och med så att vi hade det bästa resultatet hittills sen vi började mätningarna 2015, när det gäller attityder till kampanjen och kampanjens effektivitet. Detta känns särskilt bra då vi hela tiden jobbar för att utveckla kampanjmaterialet utifrån den feedback vi får i dessa mätningar, berättar Anna Ossung, marknadsförare på kommunikationsavdelningen. 


De program som kommer att synas i utbudskampanjen denna gång är: Idrottsvetenskapligt program, Turism- och destinationsutveckling, Samhällsvetarprogrammet, Risk- och krishanteringsprogrammet, Lärarprogrammen: förskollärare, grundlärare åk 4-6, ämneslärare inriktning gymnasiet, Civilingenjör i teknisk kemi, Civilingenjör i teknisk fysik, Additiv tillverkning – högskoleingenjör maskinteknik och Journalistprogrammet. 

Har du frågor om utbudskampanjen kontakta din fakultetskommunikatör. Frågor om profilkampanjen? Kontakta Anna Ossung


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-12-13