Ons 09 feb 2022 10:01

Samtidigt som den första omgången av forskningsutvärderingen ARC21 utvärderas är det dags att dra igång utvärderingens andra del.

Gamla bildbanksbilder

– Vi beslutade ju i höstas att justera tidplanen för att ge tid för utvärderingen av den första omgången där forskningen vid Mittuniversitetets centrum granskades, liksom ämnesforskningen inom dessa centrum och forskarutbildningen, säger Håkan Wiklund, prorektor för forskning.

När nu nästa del påbörjas handlar det om utvärdering av all övrig ämnesforskning inklusive forskarutbildning. Utvärderingen genomförs som en kollegial granskning med internationellt sammansatta paneler. Fakulteterna har redan inlett sitt arbete och vid förra veckans forskningsråd gjordes en första avstämning.

– Parallellt med dessa förberedelser genomför FUS en intern utvärdering av våra intryck och erfarenheter så här långt där centrumledare, kanslier och andra funktioner i organisationen intervjuas. FUS har sedan tidigare genomfört en utvärdering med de expertpaneler som ingick i den första omgången. Allt i syfte att dra lärdom både på kort och lång sikt, säger Håkan Wiklund.

Tidplan ARC21, omgång 2:

År 2022

Jan-Maj            Process för rekrytering av externa experter inleds av fakulteterna.

Maj-Juni            Underlag för indikatorer tas fram inom förvaltningen (färdigställs efter bokslut). Kompletterande information tas fram av UoA (Unit of Assessment).

Okt-Nov            Intern peer-review om självvärderingar. Revideringar av självvärderingar.

Dec                   Utvärderingsunderlag sammanställs och tillsänds expertpaneler av fakulteterna.

År 2023

Vecka 13           Platsbesök av expertpaneler.

26 maj              Deadline för inlämnande av rapporter från expertpaneler till Mittuniversitetet, därefter faktagranskning och eventuell revidering.

Aug-Sep            Avrapportering steg 2 på Mittuniversitetets ledningsråd.

Vill du veta mer om forskningsutvärderingen så kan du klicka dig vidare här.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-02-09