Kriget i Ukraina

Tis 01 mars 2022 18:15

Vi följer alla det fruktansvärda som sker i Ukraina. Här hittar du information om hur universitetet påverkas, vad vi gör och vilket stöd det finns för dig som medarbetare.

Informations- och cybersäkerhet

Ha extra vaksamhet gällande phishing-attacker och rapportera alla incidenter. Phishing är när man försöker lura någon att dela med sig av lösenord och annan information. 

Rapportera incidenter

Stöd till medarbetare

Den information vi har i dagsläget är att inga medarbetare eller studenter från Mittuniversitetet befinner sig i Ukraina.

Om du känner oro, kan du alltid prata med din närmaste chef för stöd och råd. Om du har behov av professionellt samtalsstöd är du välkommen att kontakta Previa som är universitetets leverantör av företagshälsovård.

Previa i Sundsvall och Östersund 

Stöd till studenterna

Mittuniversitetet har också gått ut med information till studenterna om man känner oro och behöver samtalsstöd så kan man kontakta Studenthälsan. 

Mittuniversitetet, via International Relations Office, har varit i kontakt med ett fåtal studenter som kommer från berörda områden.

Stöd till forskare på flykt eller under hot

Mittuniversitetet står i solidaritet med det ukrainska forskningssamfundet. Det är viktigt att hitta sätt att möjliggöra för forskare på flykt att fortsätta sitt vetenskapliga arbete. Läs mer vad Mittuniversitetet gör för att hjälpa och ta emot forskare på flykt. 

Bidra med din kunskap 

Medierna söker inte bara experter i krigsvetenskap utan är intresserade av att komma i kontakt med fler forskare. Det kan gälla experter inom ekonomi, migration, utrikespolitik, språk, psykologi eller andra områden.

Vill du finnas med på Mittuniversitetets expertlista? Mejla presskommunikatör Ronney Wickzell.

Expertlista: Kriget i Ukraina 

SUHF:s arbete med Ukraina-frågor

Utifrån det allvarliga krigsläget i Ukraina, med såväl akuta som långtgående konsekvenser för högre utbildning och forskning, återinför SUHF omgående en arbetsgrupp för flyktingfrågor. På Mittuniversitetet bevakar vi frågan på olika sätt. Mittuniversitetet bevakar och bidrar till SUHF:s arbete på olika sätt. 

Samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus upphör

Från presskonferensen den 2 mars uppmanar regeringen till att kontakter och samarbeten mellan lärosäten och forskningsfinansiärer och statliga institutioner i Ryssland och Belarus upphör. Läs mer om samarbeten med ryska institutioner ska omedelbart upphöra.

Resor utomlands 

Mittuniversitetet följer UD:s rekommendationer när det gäller avrådan från resor till olika länder. Ha dialog med din närmaste chef inför eventuella tjänsteresor.

På medarbetarsidorna har vi samlat information om vad du ska tänka på när det gäller dina mobila enheter innan du reser, under tiden du är borta och vad du bör göra när du kommer hem. Olika länder har olika regler vad gäller till exempel vid kryptering och det är viktigt att vara förberedd innan du reser utomlands.

Följ säkerhetsläget på krisinformation.se

På krisinformation.se hittar du samlad information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera eventuell oro.

Krisinformation.se

 

 

 


Sidan uppdaterades 2023-03-30