Medel från KK‑stiftelsen för att hjälpa Ukrainska kollegor

Tis 29 mars 2022 11:23

Nu finns det medel att söka för att anställa forskare och undervisande personal från lärosäten i Ukraina. Det är KK-stiftelsen som publicerat en särskild utlysning på totalt 50 miljoner kronor som gör detta möjligt.

Ukrainas flagga mot himmel

I och med att KK-stiftelsen har fått kännedom om att viljan på lärosätena att hjälpa Ukrainska kollegor är stor, har man beslutat att utlysa medel för att kunna förverkliga detta. Förhoppningen är att utlysningen innebär en möjlighet att erbjuda en fristad och arbetsro till en ukrainsk forskare/lärare, som även kan bidra till lärosätets forsknings- och utbildningsmiljöer.  

Varje lärosäte avgör själv vilken typ av anställning som kan vara lämplig - allt från doktorand- till professorsnivå. Projektlängd kan vara från tre månader upp till tre år och totalt omfattar KK-stiftelsens utlysning 50 miljoner kronor. Bedömning sker fortlöpande och utlysningen är öppen tills vidare. Ansökningar inom alla vetenskapliga och konstnärliga ämnen är välkomna. 

– Det är smärtsamt att följa utvecklingen i Ukraina. Vår sektor – forskning och högre utbildning – utgör mycket viktiga delar i en demokrati. Vi hoppas på det här sättet att tillsammans med våra målgruppslärosäten bidra till att ge ukrainska forskare och lärare en professionell fristad i Sverige där de kan fortsätta sitt akademiska arbete, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

För att utlysningen ska göra störst möjliga nytta till fördel för lärosätena och de ukrainska kollegorna kan villkoren i utlysningen komma att uppdateras, meddelar KK-stiftelsen.

Open call: Visiting academic scholars from Ukraine 

 

 

 

 


Sidan uppdaterades 2022-03-29