SUHF:s arbete med Ukraina‑frågor

Ons 23 mars 2022 12:42

Utifrån det allvarliga krigsläget i Ukraina, med såväl akuta som långtgående konsekvenser för högre utbildning och forskning, återinför SUHF omgående en arbetsgrupp för flyktingfrågor. På Mittuniversitetet bevakar vi frågan på olika sätt.

Blå himmel och gult fält i Ukraina

Sektorn behöver ett forum för erfarenhetsutbyte och för att gemensamt kunna respondera på den förväntade flyktingtillströmningen samt kunna ge ett samlat gott stöd till studenter och forskare/lärare som väljer att komma till Sverige.

Mittuniversitetet bevakar och bidrar till SUHF:s arbete på olika sätt. Exempelvis är förvaltningschef Lotten Glans ordförande i expertgruppen för studieadministrativa frågor, som är en av de grupper som hanterar frågor som kommer upp. Flera funktioner vid Mittuniversitetet bevakar Ukraina-frågan inom sina respektive nätverk, ex HR-frågor, säkerhetsfrågor, internationella relationer och kommunikationsfrågor. Dessutom finns en särskild grupp utsedd med ansvar för att omvärldsbevaka frågan. I gruppen ingår kommunikationschef Kicki Strandh, HR-chef Victoria Sjöbom, gruppledare för IRO Anna Lindahl, säkerhetsansvarig Lennart Johansson samt våra båda kårordföranden Emanuel Magnusson och Felicia Dyberg. Gruppen signalerar till krisledning och andra funktioner vid behov av olika åtgärder samt tar initiativ till olika  kommunikationsinsatser som behöver genomföras.

SUHF har bl a tagit fram ett dokument med frågor och svar som finns publicerad på deras webb 


Sidan uppdaterades 2022-03-23