Utvald som expert åt Coronakommissionen | miun.se

Utvald som expert åt Coronakommissionen

Mån 28 mar 2022 09:35

Erna Danielsson, professor i sociologi vid Mittuniversitetet, är en av en handfull professorer från olika lärosäten som ingått i Coronakommissionens expertgrupper. – Det var jätteroligt att bli tillfrågad och att vi vid RCR har blivit uppmärksammade för vår forskning, säger hon.

Erna Danielsson, centrumledare RCR

Under tolv månader har Erna Danielsson suttit med i Coronakommissionens expertgrupp för krishantering och krisberedskap tillsammans med fyra andra experter.

– Vår främsta uppgift har varit att agera bollplank då de ville få in olika kompetenser i hanteringen av coronapandemin. Det fanns tre expertgrupper och i vår grupp bidrog vi med vår forskning kring krisberedskap och krishantering utifrån de frågor som de valde att lyfta med oss. Jag hade till exempel en presentation om samhällets krisberedskap, och lyfte ofta fram vår forskning som visar hur viktig den lokala nivån är vid hanteringen av samhällskriser, säger hon.

Förutom 14 professorer från olika lärosäten, ingick en smittskyddsläkare och en före detta president i Svea hovrätt i de olika expertgrupperna. De två andra grupperna hanterade frågor om dels smittskyddet, dels sociala och ekonomiska konsekvenser av pandemin.
– Vi hade möten en gång i månaden så det var inte så belastande, säger Erna Danielsson.  

Läs mer om Coronakommissionen


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-03-28