Tis 17 maj 2022 11:39

Vi ställde några frågor till Sebastian Bader, projektledare för HEaD (Higher Education and Digitalisation) som handlar om att öka Mittuniversitetets förmåga att arbeta med teknikstött och livslångt lärande.

En man med solglasögon och marinblå t-shirt sitter i en båt, med sjön och skog i bakgrunden.
Sebastian Bader

Berätta lite mer om HEaD-projektet?

Utbildningskontexten förändras mycket just nu och man måste hitta sin roll i en allt mer digital värld. För att anpassa oss till det måste vi har rätt kompetens och förutsättningar, både i kärnverksamheten men också i förvaltningen. I HEaD-projektet adresserar vi detta behov med ett stort fokus på pedagogisk utveckling och stöd.

Varför ska man som lärare söka medel för ett pedagogiskt utvecklingsprojekt?

Det finns många anledningar att delta i HEaD-projektet. Som lärare ska man hinna med allt mer och som konsekvens får man mindre tid för utveckling. Samtidigt blir arbetet allt mer komplext och kräver kompetenser inom olika områden, som lärare behöver utveckla. Jag tror att HEaD-projektet och de utlysningar som vi har ger lärare en möjlighet att fördjupa sig i ett pedagogiskt utvecklingsarbete som man vanligtvis har svårt att hitta tid och resurser för. Därutöver har HEaD- projektet ett stort fokus på kollegiala samtal inom och mellan olika grupperingar. Det är något som utvecklar en väldigt mycket och vi får oftast återkoppling på högskolepedagogiska kurser att just ämnesövergripande dialoger var något särskilt positivt. Sist men inte minst har man i projektet direkt tillgång till flera stödfunktioner som kan ge anpassat stöd i det utvecklingsarbete man jobbar med. Det är även ett bra tillfälle att lära känna och skapa nätverk med personal på förvaltningen.

Måste man ha jobbat som lärare länge för att kunna söka medel till ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom HEaD?

Det tycker jag absolut inte. HEaD-projektet siktar på en kompetenshöjning som utgår från den nivån du befinner dig på och inte från något absolut mått. I projektet vill vi nå ut så brett som möjligt. Samma kan man nog säga om erfarenheten just med teknikstött lärande. Du kan vara med om du har väldigt lite erfarenhet eller jättemycket.

Är medlen riktade mot någon särskilt utbildningsform?

Det finns många som tror att teknikstött lärande bara riktar sig till distansutbildning, vilket jag absolut inte håller med om. Självklart är teknik viktigt i distansutbildning, men tekniken har en allt viktigare roll även i rena campusprogram. Det kan handla om strukturen i lärplattformen, om teknik i lärosalar eller om att aktivera studenter. Det handlar inte bara om teknik som namnet ibland kan indikera. Istället är det viktigt att tänka på hur pedagogiken kan anpassas till nya tekniker och vilka möjligheter nya verktyg och arbetssätt ger för det som man verkligen vill åstadkomma i sin undervisning.

Vad är roligast att jobba med inom pedagogisk utveckling?

Jag tycker generellt om utveckling och tycker att det är roligt att se när saker drivs framåt. Jag tror att många som även forskar kan känna sig igen i det. Det som kanske är särskild givande i pedagogisk utveckling är att man kan se resultat ganska snabbt. Upplever man att på grund av en ändring i det pedagogiska upplägget, att nivån av förståelse i en kurs har gått upp eller att studenterna uppskatta kursen mer, så kan man verkligen känna att man gör nytta.

Sök medel senast 27 maj 

Mer information om utlysningen, Higher Education and Digitalisation 

Frågor om HEaD? 

Boka tid med Pedagogisk utveckling

 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-04-12