Rektor Anders Fällström får förlängt förordnande

Ons 25 maj 2022 15:22

Vid styrelsemötet 25 maj fastställde styrelsen att rekommendera regeringen att förlänga förordnandet för Mittuniversitetets rektor i ytterligare tre år.

Anders Fällström, rektor

I december 2016 fattade regeringen beslut att nuvarande rektor Anders Fällström skulle anställas för perioden den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2023. När Anders Fällström meddelade att han var positiv till förnyad anställning i tre år inleddes processen kring ett förlängt förordnande.

Styrelsens rekryteringsgrupp har genomfört så kallat hörande där såväl lärare, studenter som övriga medarbetare givit möjlighet att ställa frågor till rektor och diskutera ett eventuellt nytt förordnande.

Samtliga hörandegrupper uttalade sitt stöd till förslaget om att omförordna Anders Fällström som rektor vid Mittuniversitetet för tiden den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2026, vilket nu också formelllt bekräftas genom dagens styrelsebeslut.

− Jag är väldigt glad över att få förtroendet att tillsammans med studenter, personal och styrelse fortsätta att utveckla universitetet. Mittuniversitetet är ett fantastiskt lärosäte men vi behöver arbeta ännu hårdare med internationalisering, med vår egen arbetsmiljö och samverkan inom universitetet och så vill jag att vi fortsätter att driva frågor som rör hållbar samhällsutveckling i Norrland, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet.

Sidan uppdaterades 2022-05-25