Hallå, Niclas Almén som disputerar i psykologi

Mån 13 jun 2022 08:57

Den 17 juni försvarar Niclas Almén sin doktorsavhandling "Intervening Stress Recovery Behaviors in Everyday Life". Vi kände honom på pulsen inför disputationen.

Disputation i Psykologi med Niclas Almén

Hur känns det?  

Jag ser fram emot disputationen, det känns som det är dags. Jag har stora förhoppningar på en givande diskussion med opponenten Göran Kecklund. Parallellt känner jag mig nervös samt att det skall bli skönt att konkludera detta doktorandprojekt som pågått i nio år.

Kan du beskriva din avhandling i tre meningar?

I avhandlingen har den beteendeförändrande interventionen Balans i vardagen testats på personer som upplever mycket stress i sina liv. Resultaten tyder på att interventionen stärker hälsan och välmåendet mycket. Utöver det har en självskattningsskala, som mäter beteenden som är betydelsefulla för återhämtning på fritiden, validerats.

Varför valde du att studera just detta?

Beteendeförändring och stresshantering är något jag arbetat med kliniskt, och utbildat andra i, sedan millennieskiftet då jag började arbeta som psykolog och då nivåerna sjukskrivning på grund av att stressrelaterad ohälsa eskalerade i Sverige. Då jag har ett stort behov av att ständigt utvecklas och lära mig saker så blev det naturligt. Efter att ha utbildat mig till psykoterapeut och specialistpsykolog, att forskarutbilda mig – och att då fokusera det ämnesområde som jag just fokuserat i mitt yrkesliv som klinisk psykolog.

Hur ser dina planer framöver ut?

Fortsätta forska, inte minst via nya samarbeten som kan ge lärdomar och mening, inklusive att försöka skapa möjlighet för en postdoctjänst. Jag kommer också fortsätta att jobba med universitetets så kallade tredje uppgift: Att sprida vetenskaplig psykologi till det omgivande samhället, exempelvis via att hålla föreläsningar, handleda yrkesverksamma, vara tillgänglig för journalister, göra inlägg på Instagram och att skriva böcker. Jag kan kanske nu ta tillfället i akt att sända ett önskemål till ledningen på Mittuniversitetet: Att ge resurser för denna viktiga uppgift som just nu måste göras på fritiden. Att inte ge medarbetare resurser till detta är att säga att uppgiften är oviktig. Samtidigt tror jag de flesta personligen anser att uppgiften är superviktig, och att ingen vill ha en isolerad akademi.

Vad gör du helst när du inte jobbar?

Spelar golf i solsken. 

 

Disputation i psykologi med Niclas Almén


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-06-29