Ledarutveckling med fokus på genus, mångfald och makt

Tor 22 sep 2022 16:10

Välkommen till en ny omgång av vårt ledarutvecklingsprogram som tar en bred ansats kring genus, mångfald och makt samt lednings-, ledar- och verksamhetsutveckling.

Gamla bildbanksbilder

Mittuniversitetet fortsätter arbetet för en ökad medvetenhet kring genus, lika villkor samt normer och värderingar och dess betydelse för att långsiktigt bygga en kultur som utvecklar såväl individer som Mittuniversitetet som helhet. Därför bjuder vi in till en ny omgång av vårt ledarutvecklingsprogram.

Utbildningen vänder sig till samtliga chefer, forskningsledare, eller andra som har ett arbetsledande uppdrag (t.ex. enhetschefer, gruppledare, studierektorer, programansvariga).

Utbildningen ska öka deltagarnas kunskap kring hur mångfald, makt och genus kan påverka verksamheten såväl positivt som negativt samt ges verktyg som går att använda praktiskt i det egna utvecklingsarbetet. Centrala teman är normer, makt och organisatoriska förutsättningar inom det akademiska fältet.

Den omfattar totalt sex kursdagar i form av tre 2-dagarsinternat. Första träffen sker den 21–22 november 2022 och avslutning sker i september 2023. Utbildningen anordnas av Forum för Genusvetenskap vid Mittuniversitetet och leds av Angelika Sjöstedt, Sara Nyhlén och Lasse Reinikainen. Vid varje träff deltar även gästföreläsare med olika spetskompetens.

Anmälan görs efter förankring hos närmaste chef. Sista anmälningsdag är 2022-10-21. Anmälan sker via e-post till Lasse Reinikainen (samordnare): lasse.reinikainen@miun.se 

Mer information om utbildningens upplägg


Rekommenderade nyheter


Sidan uppdaterades 2022-09-23