Snabbtänkt medverkar på Demokratidagen

Tors 08 sep. 2022 08:23

Kajsa Falasca medverkar i statistiska centralbyråns demokratidag och talar om forskningssamarbetet Snabbtänkt.

Kajsa Falasca
Lars Nord, Kajsa Falasca och Marie Grusell utgör tre fjärdedelar av redaktionsgruppen för Snabbtänkt. På bilden saknas den fjärde medlemmen, Niklas Bolin.

SCB har sedan 2004 årligen arrangerat en demokratidag med syftet att belysa demokratin och dess utveckling utifrån olika perspektiv. I år kommer fokus vara på analyser av valet 2022. Knappt tre veckor efter valdagen kommer man under demokratidagen att kunna lyssna på analyser och betraktelser om medievalrörelsen, valets genomförande och hur valresultatet slutligen blev.

Kajsa Falasca medverkar som en av redaktörerna för Snabbtänkt – reflektioner från valet 2022 där 99 forskare från olika universitet och organisationer är med och bidrar med reflektioner över årets val och valrörelse i ett unikt forskningssamarbete. Kajsa Falasca, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet presenterar reflektioner från valrörelsen i medierna, både de traditionella nyhetsmedierna och i sociala medier.

–Snabbtänkt är ett unikt och uppskattat koncept för forskningskommunikation och det här är nu den fjärde rapporten som vi producerat i samarbete med en otroligt stor mängd forskare. Det känns verkligen roligt att vi får medverka på SCB:s Demokratidag och bidra med en del av våra analyser av valet och valrörelsen.

Se hela programmet och läs mer om demokratidagen


Sidan uppdaterades 2023-01-26