Studentradion sänder egen valdebatt

Tis 06 sep 2022 14:59

Hallå där Lissett Palma Neira från studentradion Radiosvallet i Sundsvall, som sänder valdebatt med ungdomsförbunden i Sundsvall live 9 september 14.00.

Radiosvallet

Vilka är med i debatten 9 september?

– Det är samtliga partier, alla ungdomsförbund. Men, i Västernorrland så finns inte Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund, så därför så skickar de en partirepresentant istället.

Varför vill ni sända valdebatt?

– För det finns intresse hos våra lyssnare för det. Det är viktigt när det är val och det är viktigt för studenter att få svar på frågor som rör dem. Jag tror att det finns många förstagångsväljare som går på universitetet också.

Vilka frågor kommer ni ta upp?

– Vi kommer att ställa frågor som rör ämnena vård, klimat, skola, integration och kriminalitet. Vi har så liten studio så två partirepresentanter får debattera i taget; SSU mot MUF, Ung Vänster mot KDU, LUF mot MP och CUF mot Ungsvenskarna.

Om man har frågor som man vill ställa, hur gör man då?

– I dag eller i morgon kommer det komma upp på vår Instagram, radiosvalle_ig, en frågelåda där man får ställa sina frågor till samtliga ungdomsförbund. Och det kommer finnas ett segment under själva debatten där man kan ställa lyssnarfrågor.

Var kan man höra er?

– På radiosvallet.com, därifrån finns det en länk.

Här kan man höra valdebatten 9 september


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-09-29