Här är alla kandidater till HUV:s fakultetsnämnd

Tors 23 maj 2024 09:04

Den 27–31 maj pågår valet till HUV:s fakultetsnämnd. Här kan du läsa vilka kandidaterna är och hur röstningen kommer att gå till.

Campus Sundsvall

HUV-fakultetens valberedning presenterade för ett par veckor sedan sina förslag till ledamöter i fakultetsnämnden 2024–2027. Därefter fanns möjlighet att nomionera ytterligare kandidater, varpå en person föreslogs till ordinarie ledamot.

Valberedningens förslag till ledamöter

Ordinarie

  • Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik, UTV (omval)
  • Magnus Israelsson, universitetslektor i socialt arbete, PSO (omval)
  • Koustuv Dalal, professor i folkhälsovetenskap, HOV (omval)
  • Kristina Zampoukos, docent i kulturgeografi, EJT (nyval)
  • Samuel Edquist, professor i Historia, HSV (nyval)

Suppleanter

  • Ulla Näppä, universitetslektor i omvårdnad, OMV (nyval)
  • Monique Pfaltz, professor i psykologi, PSO (nyval)

Externa

  • Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap, KI (omval)
  • Maritta Soininen, professor i statsvetenskap, SU (emerita) (nyval)

Kommentar från valberedningen

Vid valförsamlingens konstituerande möte framkom ett önskemål om kontinuitet från föregående fakultetsnämnd. Se Jimmy, Koustuv, Magnus och Anne.

Sammanfattningsvis, bedömer Valberedningen att samtliga kandidater har engagemang och intresse för universitetets utveckling samt har en förmåga att analysera och reflektera över dess struktur och organisation på övergripande nivå. 

Valberedningens fullständiga motiveringar finns att läsa i bilagan "Förslag till fakultetsnämnd HUV 2024-05-08" nedan.

Valberedningen består av Ulrika Danielsson (PSO) (ordf.), Gustav Lidén (HSV), Helene Dahlström (UTV), John Selander (HOV) och Rosemarie Ankre (EJT).

Andra nominerade personer

Ordinarie

  • Sara Nyhlén, docent i statsvetenskap, lektor i sociologi och föreståndare för Forum för genusforskning, HSV (nyval)

Motivering: 

Vi anser att det borde finnas representation från något av HSVs två stora forskningsämnen Statsvetenskap och Sociologi i fakultetsnämnden. Förslag till ledamot som skulle kunna ta sig an den rollen är Sara Nylén som har knytningar till både statsvetenskap och sociologi. Hon har också stor erfarenhet om MIUNs verksamhet, och har från sitt uppdrag som föreståndare för Forum för genusforskning erfarenheter av att leda en forskargrupp och god kännedom om dess verksamhet. Sammantaget är det erfarenheter och kompetenser som vi anser behövs i fakultetsnämnden. Det är också viktigt att ha en jämn könsfördelning på beslutande positioner, alltså borde Sara Nyhlén gå in som ordinarie ledamot.

Valets genomförande

Röstning i val av fakultetsnämnd sker den 27–31 maj via Netigate. Valförsamlingen (alla röstberättigade – se valföreskrifterna nedan) kommer att få ett mail den 27 maj. Var uppmärksam på att mailet kan hamna i mappen ”övrig post”. 

Röstningen sker per grupp (ordinarie/suppleanter/externa ledamöter) och de personer som får flest röster per grupp kommer att väljas. Det är bara bland de ordinarie ledamöterna som det finns fler kandidater än platser. 


Sidan uppdaterades 2024-05-23