Tips och trix

Viktigt om radstatus vid uppdatering!

Om du arbetar med att uppdatera rader i STINA som har radstatus "60 - Inläst ej matchad" eller "80 - Inläst ej matchad - multimatch", måste du ändra radstatus innan du sparar. När vi läser in nytt utfall rensas alla rader med status 60 och 80 bort, och du förlorar de ändringar du har gjort. 

Rekommenderad webbläsare

Chrome är den webbläsare som fungerar bäst när du ska jobba i STINA (student och intäktsanalys). Om du får problem med att informationen inte sparas kan datorns "cashminne" behöva rensas. På Stina:s förstasida finns en manual hur du ska göra.