Blended learningssalar i Östersund

Blended learningssalar är F214, F217, F234, F229, G1350, G1351, G1352, G1353, G3213, G1315, G3216, G2351, G2355, G3351, G3355, O211, O212, O213, O214, Q171, Q176, Q183, Q221, Q233.

F214, 360 platser

F214

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
Headmic/Handmik: Ja
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

F217, 40 platser

F217

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmic/Katedermik/Deligatmikrofoner: Ja
Hörslinga: Ja 
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

G1350, 40 platser

G1350

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
1st Headmic/1st Catcbox: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

G1351, 60 platser

G1351

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmic: Ja
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

G1352, 72 platser

G1352

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmic: Ja
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökadinformation om salen

Boka salen

G1353, 40 platser

G1353

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
1st Headmic/1st Catcbox: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

G3213, 60 platser

G3213

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
1st Headmic/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

G3215, 32 platser

G3215

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Bordsmik/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

G3216, 40 platser

G3216

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Headmic/Bordsmik/Takmik
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

G2351, 70 platser

G2351

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
1st Headmic: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

G2355, 70 platser

G2355

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Mikrofon: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

G3351, 70 platser

G3351

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
1st Headmic: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

G3355, 70 platser

G3355

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
1st Headmic: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

O211, 42 platser

O211

Distanskameror 2st: Ja 
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmic 2st: Ja
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

O212, 75 platser

O212

Distanskameror 2st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmic 2st: Ja
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: ja

Utökad information om salen

Boka salen

O213, 75 platser

O213

Distanskameror 2st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmic 2st: Ja
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

O214, 42 platser

O214

Distanskameror 2st: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja

Dokumentkamera: Ja
Headmic 2st: Ja
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: ja

Utökad information om salen

Boka salen

F217, 40 platser

F217

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmic/Katedermik/Deligatmikrofoner: Ja
Hörslinga: Ja 
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

F234, 130 platser

F234

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
Headmic/Handmik: Ja
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

F229, 130 platser

F229

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
Headmic/Handmik: Ja
Hörslinga: Ja
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

Q171, 40 platser

Q171

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmic/Takmik: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

Q176, 40 platser

Q176

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
Headmic/Takmik: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

Q183, 36 platser

Q183

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
Headmic/Takmik: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

Q221, 84 platser

Q221

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Ja
Headmik/Deligatmikrofoner i tak: Ja
Hörslinga: Ja
Skype/Zoom:
Ja

Utökad information om salen

Boka salen

Q233, 40 platser

Q233

Distanskamera: Ja
Dator: Ja
Bild/ljud presentation: Ja
Dokumentkamera: Nej
Headmic/Takmik: Ja
Hörslinga: Nej
Zoom/Teams: Ja

Utökad information om salen

Boka salen

Lärosalar i Östersund

Blended learningssalar i Östersund

Blended learningssalar är F214, F217, F234, F229, G1350, G1351, G1352, G1353, G3213, G1315, G3216, G2351, G2355, G3351, G3355, O211, O212, O213, O214, Q171, Q176, Q183, Q221, Q233.

Föreläsningssalar i Östersund

Här hittar du föreläsningssalar som t.ex. salar med gradäng/biosittning eller fast möblemang.Föreläsningssalar är F229, F214, F217, F234, G1351, G1352, Q221

Lärosalar i Östersund

Alla lärosalar har platta bord och stolar samt är ommöblerbar utom ALC-salarna som är ej ommöblerbara. Lärosalar är G1350, G1353, G2351, G2355, G3213, G3215, G3216, G3351, G3355, Q171, Q176, Q183,...