Här kan du läsa guider om olika program som inte är standardprogram och om hur du beställer programvaror och licenser till din dator.

Allmänt

Beställa program

IT-funktionen inom avdelningen för infrastruktur, INFRA, har tecknat flera avtal avseende programvaror för anställda på Mittuniversitetet. Det är IT-funktionen som gör inköp av programvara på datorer som ägs av Mittuniversitetet.

Inköp och beställning av program

Önskar du beställa program utöver standardprogrammen lägg då en beställning i Serviceportalen under Produkter & Tjänster. Om det program du önskar beställa saknas i programkatalogen, välj Övrig programvara.
Även inköp av program från Mac App Store ska göras genom IT-funktionen, detta för att säkerställa korrekt licens-, avtals- och fakturahantering. 

För mer information kan du kontakta helpdesk

Det finns regler som gäller molntjänster och webbaserade verktyg. Molntjänster innefattar alla tjänster där information som Miun ansvarar för lagras eller behandlas hos en extern part. Nära nog alla webbaserade tjänster är att betrakta som molntjänster.
Klicka här för att läsa vad vilka regler som gäller för användning av Molntjänster.

Godkända molntjänster

Tjänst/system Beskrivning Ansvarig avdelning/institution
Brilliant Enkätverktyg - medarbetarenkäter HR
DraftIT Register över förteckningar GDPR ULS
E-avrop Avtalsdatabas ULS
IA-systemet Avvikelserapportering - systematiska arbetsmiljöarbetet HR
LADOK Studiedokumentationssystem STUA
Marshal OAIS E-arkiv ULS
Microsoft Office 365 (samtliga Microsoft appar) e-post, samarbete, kommunikation, fillagring INFRA
MoveOn In och utresande FUS
NAIS (Nationellt admin- och infosystem för samordnare) Register över elever med särskilda behov STUA
Netalert Personsäkerhet INFRA
Netigate Enkätverktyg ULS
Nya Antagningssystem STUA
PaperCut EDUPrint INFRA
Primula Personalsystem HR
Retendo Tjänsteplanering ULS
Telefonitjänster (TRIO) Hänvisningssystem och övriga telefonitjänster INFRA
Timeedit Lokalbokning, schemaläggning STUA
Varbi Rekryteringsverktyg HR
Wisum Elektroniska inköp INFRA
W3D3 Diarium ULS
Zoom Digital mötestjänst INFRA

Godkända molntjänster med restriktioner

 

Tjänst/System

Beskrivning

Vägledningar och kommentarer

Datum för beslut

Mentimeter Används för on-line samarbete, Appen gör det möjligt för användare att dela kunskap och feedback i realtid på mobilen. Vägledning 2020-11-11
Overleaf Används för att skriva, redigera och producera forskningsuppsatser och projektrapporter. Vägledning 2020-12-01
Padlet Används för att skapa digitala anslagstavlor som deltagare i ett möte eller seminarium kan redigera i samtidigt Vägledning 2020-12-01
Plandisc Används för att skapa digitala årshjul. Tjänsten får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Det är inte heller tillåtet att koppla tjänsten mot sitt Office365 konto. 2021-01-19, rev 2021-04-14
Mindmeister Används för att skapa mindmaps vid planering av texter samt som verktyg för anteckningar Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren.

2021-04-14
DMP Online Används för att skapa en datahanteringsplan. Planen ska beskriva hur data som samlas in och/eller skapas kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om hand efteråt. Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren. 2021-04-14
Nearpod Används för att skapa aktivt lärande i klassrummet. Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller andra känsliga uppgifter och sekretess. 2021-04-14
Grammarly Används för korrektur och granskning av engelska texter, tex. för forskningsansökan eller publikationer. Ersätter språkgranskare. Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller andra känsliga uppgifter och sekretess. 2021-04-14
Lucidchart Används för mindmaps både för individuell användning och för samarbete. Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller andra känsliga uppgifter och sekretess. 2021-04-14
Atlas.ti Används för kvalitativ analys av stora text-, grafik-, ljud- och videodata. Tjänsten godkänns men den får inte innehålla sekretess, personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning.

Mer information om Mittuniversitetets arbetsytor för digital information

Ev. kostnader betalas av beställaren.
2021-05-18

Feedback Fruits Pedagogiska verktyg som är kopplade till läroplattformen Moodle. Används för att skapa mer interaktivitet i lärandeprocessen för studenterna.

Detta är i första hand en utvärdering av produkten och eventuell fortsatt användande beslutas om efter utvärdering.Tjänsten godkänns med kravet att ett PUB-avtal tecknas för den samt att all info loggas inom EU. 2021-09-01

Adobe Acrobat DC

Sedan den 11 mars 2021 har all personal möjlighet att installera Adobe Acrobat DC på sina datorer, dvs det verktyg man behöver för att kunna konvertera, redigera, dela och underteckna pdf:er.

Viktigt!
Du som redan har Adobe Creative Cloud App och Acrobat DC installerat på din dator måste efter ovan datum logga ut från Creative Cloud Appen och logga in igen med "Företags- eller skolkonto" för att programmet ska fungera även i fortsättningen.

Guide för pc

Guide för Mac

Du som vill ha Acrobat DC gör så här:

Du börjar med installera Adobe Creative Cloud App från Software Center för PC-användare och från SelfService för Mac-användare. Software Center hittar du lättast i mappen "MIUN Support" som ligger på skrivbordet. Du kan också söka på softwarecenter via förstoringsglaset längst ner till vänster på skärmen. Mac-användare kan söka på selfservice via förstoringsglaset (spotlight) längst upp till höger på skärmen.

Installera Creative Cloud App

Installera Creative Cloud App Mac

Starta sedan Creative Cloud  App och logga in med din e-postadress och välj sedan Företag- eller skolkonto så blir du automatiskt inloggad med ditt miun-konto. Från Adobe Creative Cloud Desktop kan du sedan installera Acrobat DC på din dator utan att vara administratör.

Logga in på Creative Cloud och installera Acrobat DC

Logga in på Creative Cloud och installera Acrobat DC Mac

 

ATLAS.ti

ATLAS.ti är ett kraftfullt verktyg för kvalitativ analys av stora mängder data som text, bilder, ljud och video. Avancerade funktioner hjälper dig att på ett kreativt och systematiskt sätt organisera, kategorisera och hantera ditt material och din data.

Pris: ca. 7 000 kronor

Beställs tillsammans med ett godkännande från chef samt kontering via mail till helpdesk@miun.se

Azure Dev Tools for Teaching

Azure Dev Tools for Teaching, före detta Microsoft Imagine/Dreamspark.

Infrastrukturavdelningen har för hela Mittuniversitetets räkning tecknat ett avtal med Microsoft om ADT4T. I korthet innebär detta att samtliga studenter och undervisande personal vid Mittuniversitetet får tillgång till Microsofts utvecklingsplattform för utbildnings- och forskningsbehov och då exempelvis operativsystem från Windows. Office-paketet finns inte tillgängligt för nedladdning via Azure Dev Tools for Teaching. En av förutsättningarna är att de används i testsyfte eller för icke kommersiellt bruk.

Du kan enbart installera programmet i en dator och har enbart tillgång till Azure Dev Tools for Teaching under tiden du är aktiv student eller har en anställning på universitetet. Du har rätt att nyttja de installerade programmen även efter avslutade studier men kan inte ladda ner eller begära nya licensnycklar.

Nedladdningstjänsten ligger helt utanför Mittuniversitetet, så Infrastrukturavdelningen och Helpdesk kan inte tillhandahålla någon support för den tekniska lösningen. 

Allmänna Frågor och svar

Gå till Azure Dev Tools for Teaching för att logga in.
För att logga in, klicka på Sign in/Logga in. Personal loggar in med sina inloggningsuppgifter för sina personalkontot. Studenter loggar in inloggningsuppgifterna för Studentwebben.

Matlab för personal

Installera och aktivera Matlab på PC

 • Öppna Software Center. Du kan söka efter appen via förstoringsglaset i det nedre vänstra hörnet på skärmen.
 • Leta reda på och öppna Matlab - install. Klicka på Install för att installera programmet.


 • Efter att Matlab är installerat, öppna Matlab - Activate i Software Center.
 • Klcka på Install.
 • En ruta – Mathworks Software Activation visas. Aktivering ska göras via Internet.
  Klicka Next.
 • Ange din Miun e-postadress och lösenordet för ditt Mathworks-konto.
  Om du inte har skapat något konto så får du välja det alternativet. Då måste du dock invänta ett mail från MathWorks för att aktivera ditt konto innan du kan fortsätta.
 • Nu kommer Miuns licens att att synas i listan. Välj den och klicka Next.
   
 • Om det står ditt datornamn i fältet Windows User Name, ändra till ditt användarnamn hos Miun.
  Klicka Yes när fråga kommer upp om du vill göra det. 
 • När du skrivit in ditt användarnamn (6 st bokstäver), klicka Next.
 • Klicka därefter på Confirm.

Matlab för studenter

 

 1. Gå till sidan http://www.mathworks.se/
 2. Klicka på Log In 3. Klicka på Create Account 4. Fyll i din epost adress (Student användarid@student.miun.se, Personal förnamn.efternamn@miun.se) , Land, hur du ska använda Matlab och att du är över 13 år. 5. Invänta mailet (Kan dröja) 6. Klicka Verify your email i epost-meddelandet 7. Fyll i dina uppgifter samt Activation Key (39819-62955-29378-02562-68694), klicka Create 8. Klicka på Download Products 9. Klicka på vilken version du ska använda 10. Klicka på vilket operativsystem du använder och väl sen vart du vill spara installationsfilen. Starta installationsfilen där du valde att spara filen.

Mentimeter

Molntjänst som används för on-line samarbete och för att skapa frågor som deltagarna kan svara på.

Pris: Gratis med begränsning på antal frågor

Ca. 1 200 kronor per år för Basic

Ca. 1 900 kronor per år för Pro

Ni kan läsa mer om det här: Pricing - Mentimeter

Läs även restriktioner som gäller för Mentimeter här: Molntjänster (miun.se)

Beställs tillsammans med ett godkännande från chef samt kontering via mail till helpdesk@miun.se

Microsoft Home Use Program

Det avtal vi har för Microsoft ger personal anställda vid Mittuniversitetet rätten att köpa en årsprenumeration på Microsoft 365 Family eller Microsoft 365 Personal till rabatterat pris för användning på sina personliga enheter. Priset bekostar var och en privat. Ingen support från Mittuniversitetets IT-Helpdesk ges för denna installation. När en ny version av Office kommer så krävs det en ny nedladdning och då tas en ny avgift ut. Den gamla installationen måste då avinstalleras.

Följ instruktionerna nedan om du vill ladda hem Office.

Microsoft 365 Family-prenumeration kan du dela den med upp till fem ytterligare personer i hushållet (totalt 6 användare). Varje person i hushållet kan installera på alla sina enheter, däribland PC-datorer, Mac-datorer, iPad-, Android- och Windows-surfplattor samt och iPhone- eller Android-telefoner, få ytterligare 1 TB lagringsutrymme på OneDrive och hantera sina egna installationer via https://account.microsoft.com/services/.

Microsoft 365 Family-prenumerationer får användas av medlemmar i samma hushåll som du.
Microsoft 365 Personal får endast användas av medarbetaren.
Den Microsoft 365-licens som du tilldelades av din arbetsgivare får endast användas av dig. Detta gäller oavsett om du använder Microsoft 365 från en enhet i hemmet eller på en enhet som tillhandahålls av arbetsgivaren. Din familj får däremot använda Microsoft 365 Family om du själv köpt prenumerationen via Home Use Program. 

Du kan fortsätta använda HUP-programvaran så länge du är anställd och även efter anställning slutar, så länge ditt konto hos Microsoft är aktivt och du använder löpande debitering av prenumerationen.

Observera att detta inte är ett inköp av en privat licens, utan en tjänst för att förenkla installationen i din privata hemdator. Licensen hör hela tiden till universitetets avtal med Microsoft.

Observera att vissa produkt- och språkversioner kanske inte är tillgängliga när du gör din beställning. Aktuell information om tillgänglighet för programvara under Home Use Program finns på http://microsoft.com/licensing.

För att få tillgång till Microsoft Home Use Program gör du följande:

 1. Registrera dig: Gå till sidan Microsoft Home Use Program. Ange din Miun
  e-postadress. Klicka på knappen Kom igång.
 2. Bekräfta: Om du är kvalificerad skickas ett e-postmeddelande till din företags-e-postadress. Meddelandet innehåller en länk som används för att bekräfta att du är kvalificerad för programmet.
 3. Logga in: När vi har bekräftat att du uppfyller kraven och du har registrerat dig med det personliga Microsoft-konto som är kopplat till din Miun e-postadress kan du inleda köpet genom att titta igenom rabatterna som finns tillgängliga för dig via Home Use Program.

För ytterligare support se Vanliga frågor om Microsoft Home Use Program

NVivo

Programvara för kvalitativ analys och hjälper dig att komma åt, organisera och analysera ostrukturerad information i material som textdokument, intervjuer, bilder, ljud, video, kalkylblad och databastabeller. Finns för PC och Mac med engelskt språk.

Pris: ca. 7 100 kronor programmet beställs via Serviceportalen

Padlet

Allmänt:

Molntjänst för att skapa digitala anslagstavlor som deltagare i ett möte eller seminarium kan redigera i samtidigt.

Vägledning:

Padlet är ett verktyg för att skapa digitala anslagstavlor som deltagare i ett möte eller seminarium kan redigera i samtidigt. På anslagstavlan kan deltagare skapa block innehållandes text, bild, bifogade filer, inbäddad video, länkar med mera. Deltagare kan också gilla och kommentera i andra deltagares block.

Padlet är en molntjänst som Miun inte har tecknat avtal med och som lagrar information på företagets egna servrar. Det innebär att du måste vara försiktig med hur du använder tjänsten.

Ta kontakt med Helpdesk om du behöver ett konto hos Padlet.

Informera deltagarna om deras rättigheter

Innan du uppmanar deltagare att bidra till anslagstavlan ska du informera dem om deras rättigheter. Det är viktigt för att de ska kunna göra ett informerat beslut om huruvida de ska bidra eller inte.

 • Det är frivilligt att bidra till anslagstavlan.
 • Man behöver inte vara inloggad i Padlet för att bidra till en befintlig anslagstavla.

Undvik känsliga ämnen

Eftersom företaget bakom Padlet åtminstone i teorin skulle kunna spåra ett bidrag till en deltagare så är det viktigt att du undviker diskussionsämnen som kan uppmuntra till att skriva bidrag som avslöjar känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en nu levande enskild person och som rör:

 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i en fackförening
 • hälsa
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter, eller
 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Under aktiviteten, håll koll på bidragen så att ingen råkar skriva identifierande eller känsliga uppgifter.

Stäng anslagstavlan och spara svaren

När aktiviteten är genomförd ska du stänga av möjligheten att skriva fler bidrag. Du bör även spara en digital utskrift av anslagstavlan på någon av Miuns:s rekommenderade lagringslösningar eftersom det är tänkbart att det skulle kunna betraktas som en allmän handling.

Inställningar att känna till

Åtkomst

När du öppnat en anslagstavla som du har skapat finns knappen DELA högst upp i höger hörn. Där kan du välja om den ska vara Privat, Lösenordskyddad, Hemlig eller Offentlig. Undvik alternativet Offentlig eftersom anslagstavlan i så fall kan hittas av utomstående via sökmotorer så som Google.

Deltagares behörighet

I samma meny så kan du styra huruvida besökare ska ha behörighet att Läsa, Skriva eller Redigera anslagstavlan.

Exportera anslagstavlan som PDF

Under menyn Exportera som nås via DELA-knappen finns möjligheten att Spara som PDF efter avslutad aktivitet.

Restriktioner:

Läs även restriktioner som gäller för Padlet här: Molntjänster (miun.se)

Beställning:

Beställs via epost till helpdesk@miun.se

Plandisc

Allmänt:

Molntjänst för att skapa digitala årshjul

Restriktioner:

Tjänsten får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Det är inte heller tillåtet att koppla tjänsten mot sitt Office365 konto.

Läs även restriktioner som gäller för Plandisc här: Molntjänster (miun.se)

Beställning:

Beställs tillsammans med ett godkännande från chef samt kontering via mail till helpdesk@miun.se

Pris: Ca. 2 000 kronor per år

SPSS Statistik

Mittuniversitetet har ett campusavtal som innebär att universitetet har rätt att installera SPSS Statistics på universitetsägda datorer, både på publika- och personaldatorer.

SPSS Campuslicens

Mittuniversitetet har ett campusavtal som innebär att universitetet har rätt att installera SPSS Statistics på universitetsägda datorer, både på publika- och personaldatorer.
I campuslicensen ingår även SPSS Amos för Windows.

Campusavtalet innebär att programmet inte får installeras på anställdas privata datorer.

Avtalsperioden löper mellan 1 februari till och med 31 januari. Vid varje ny avtalsperiod genereras nya licenskoder som distribueras av IT-Helpdesk för de som behöver.

Har du behov av programmet och inte redan har det installerat på din dator, kontakta IT-avdelningen.

SPSS Studentlicens

Campusavtalet omfattar även licenser till studenters privata datorer utan extra kostnad. Det gäller studenter som går utbildningar där SPSS är ett verktyg i kursen. Avtalet omfattar SPSS Statistics för både Windows och MacOS, samt SPSS Amos för Windows.

Licenserna är giltiga ett år i taget mellan 1 februari till och med 31 januari.

Tor Talk

Tor Talk finns för PC och Mac och kan läsa alla sorters texter; e-böcker, PDF:er och inskannad text. Markera text på skärmen och få den uppläst.

Du kan välja mellan runt 60 olika röster och 20 olika språk i talsyntesen. 

Du hittar fler röster och språk samt manual och videofilmer på följande sida -
Guider för nedladdning och installation

För installation av TorTalk vänligen kontakta Helpdesk.

Sidan uppdaterades 2022-01-12