MATLAB är ett datorprogram och programspråk från företaget MathWorks som främst används för matematiska och tekniska beräkningar.

Här hittar du guider f

För Personal

För Student

Tillgång till Matlab på Campus

Allmänna datorsalar som har Matlab.
Se våra Campuskartor.

Sundsvall

Östersund