Matlab för Student

Den här guiden visar hur du skapar konto, aktiverar och hämtar programmet Matlab.

  1. Gå till sidan http://www.mathworks.se/
  2. Klicka på Log In  3. Klicka på Create Account  4. Fyll i din epost adress (Student användarid@student.miun.se, Personal förnamn.efternamn@miun.se) , Land, hur du ska använda Matlab och att du är över 13 år.  5. Invänta mailet (Kan dröja)  6. Klicka Verify your email i epost-meddelandet  7. Fyll i dina uppgifter samt Activation Key (39819-62955-29378-02562-68694), klicka Create  8. Klicka på Download Products