Här finner du tjänster från Microsoft som du som student och personal får tillgång till.

Studenter och undervisande personal

Azure Dev Tools for Teaching

 

Personal

Microsoft Home Use Program