Azure Dev Tools for Teaching

Vad är Azure Dev Tools for Teaching (ADT4T) och hur får vi nyttja det?

Azure Dev Tools for Teaching, före detta Microsoft Imagine/Dreamspark.

Infrastrukturavdelningen har för hela Mittuniversitetets räkning tecknat ett avtal med Microsoft om ADT4T. I korthet innebär detta att samtliga studenter och undervisande personal vid Mittuniversitetet får tillgång till Microsofts utvecklingsplattform för utbildnings- och forskningsbehov och då exempelvis operativsystem från Windows. Office-paketet finns inte tillgängligt för nedladdning via Azure Dev Tools for Teaching. En av förutsättningarna är att de används i testsyfte eller för icke kommersiellt bruk.

Du kan enbart installera programmet i en dator och har enbart tillgång till Azure Dev Tools for Teaching under tiden du är aktiv student eller har en anställning på universitetet. Du har rätt att nyttja de installerade programmen även efter avslutade studier men kan inte ladda ner eller begära nya licensnycklar.

Nedladdningstjänsten ligger helt utanför Mittuniversitetet, så Infrastrukturavdelningen och Helpdesk kan inte tillhandahålla någon support för den tekniska lösningen. 

Allmänna Frågor och svar

Gå till Azure Dev Tools for Teaching för att logga in.
För att logga in, klicka på Sign in/Logga in. Personal loggar in med sina inloggningsuppgifter för sina personalkontot. Studenter loggar in inloggningsuppgifterna för Studentwebben.